Back To Top

اصطلاحات کاراته

 

A

 

آبي

آوُ

Ao

سر

آتاما

Atama

پا

آشي

Ashi

مچ پا

آشي كوبي

Ashi kubi

جابجائي پا

آشي ساباكي

Ashi sabaki

تعويض پا

آشي فومي كائه

Ashi fumi kae

درو كردن پا

آشي باراي

Ashi barai

چانه

اگو

Ago

قرمز

آكا

Aka

قرمز برنده

آكانوكاچي

Aka nokachi

جمع بستن

اوزا ته

Awazete

دست دادن با هم

اكوشو

Akushu

دفاع بدون سلاح

آي كي

Aiki

 

B

 

رد كردن

باراي

Baray

طريقت هنرهاي رزمي

بودو

Budo

آئين سامورائيها

بوشيدو

Bushido

چوب دستي

بو

Bo

فرد رزمي كار

بودوكا

Budo ka

مركزيت هنرهاي رزمي

بودكان

Budo kan

مبارزه با ساي و چوب

بوساي كوميته

Bosai kumite

 

C

 

رئيس

چو

Cho

قهوه اي

چا

Cha

وسط . ميان

چو

Chu

قسمت مياني . وسط

چودان

Chudan

تذكر(در مورد خطا)

چوئي

Chui

گروه ميان وزن

چوريوكيو

Churyo _ kyu

مساوي

چورتيسوفومي

Churitsu fumei

سينه پا

چوساكو

Chusoku

كمربند قهوه اي

چايروبي

Chairobi

 

D

 

راه .روش

دو

Do

لباس تمرين كاراته

دوگي

Dogi

باشگاه . محل تمرين

دوجو

Dojo

درجه (كمربند سياه به بالا) رُكن. رتبه

دان

Dan

ضد حمله يا پيشقدم شدن

دآشي

Deashi

كاتاهاي مربوط به ردة دان

دان نوكاتا

Dan no kata

تكنيكهاي اساسي ردة دان

دان نوكي هون

Dan no kihon dogi

لباسها را مرتب كنيد

دوگي اونا شيته

Dogi onaoshite

خواهش كردن . بفرمائيد

دوزو

Doze

 

E

 

دايره

ان

En

ضرب . مشت دوراني

اِنكي گيا كوتسوكي

Enkei giakotsuki

دايره اي

اِنكي

Enkei

 

F

 

مبارزه . نبرد

فايتو

Fighto

محكم . استوار

فودو

Fudo

داور كنار

فوكوشين

Fokoshin

اتفاق يا احضار داوران كنار

فوكوشين شوكو

Fokoshin shoko

دونفر

فوتاري

Futari

 

G

 

عدد پنج

گو

Go

لگد زدن

گري

Gerit (Keri)

صورت

گامّن

Gammen

مخالف

گياكو

Giaku

پائين (قسمت تحتاني)

گدان

Gedan

جريمه خطا

گنتن (جنتن)

Genten

 

H

 

پرچم

هاتا

Hata

فرمان شروع

هاجيمه

Hajime

عدد هشت

هاچي

Hachi

شكم

هارا

hara

عكس قضيه از روبرو

هانتاي

Hantai

اعلام راي داوران كنار

هانتي

Hantei

تقاضاي اعلام راي داوران كنار

هانتي اوناگايشيماس

Hantei onagaishimas

اعلام خطا

هانسوكو

Hansoku

روي پا

هايسوكو

Haisoku

تيغه داخلي دست

هايتو

Haito

چپ

هيداري

Hidari

قسمت آرنج

هيجي

Hiji

باشگاه مركزي (مادر)

هُنبو

Honbu

زانو

هيزا

Hiza

طحال (پهلو)

هيزو

Hizo

روي دست

هيشو

Hisho

ايستادن موازي پاها

هيكوداچي

Hiko dachi

دست عكس العمل

هيكي ته

Hikite

كف دست در حالت خميدگي انگشتان

هيراكن

Hiraken

ايستادن پا جفت

هيسكو داچي

Heisoku dachi

 

I

 

حركت

ايدو

Ido

عدد يك

ايچي

Ichi

تك . منفرد

ايپون

Ippon

مبارزه تك ضربه

ايپون كوميته

Ippon kumite

ضربه با مفصل انگشت سبابه در حالت خم

ايشي كن

Ishiken

مرحله آمادگي براي تامشي واري تخته

ايچي ني تسوئيته

Ichini tsuite

 

J

 

عدد10

جو

Ju

نرمي

جو

Ju

آزاد

جيو

Jiu

مبارزه آْزاد

جيو كوميته

Jiu kumite

دفاع ضربدري دست

جيوجي اوكه

Jiuji uke

قسمت بالا (فوقاني)

جودان

Jodan

محوطه تمرين و مبارزه

جوگاي

Jogai

زمان ساعت

جي كان

Jikan

داخل منطقه تمرين و مسابقه

جوناي

Jonai

قسمت فوقاني بدن

جوهان شين

Johanshin

خودكار . اتوماتيك

جي دو

Jido

 

K

 

زرد

كا

Ka

خالي

كارا

Kara

اصطلاح مبارزه با دستهاي خالي

كاراته

Karate

لباس كاراته

كاراته گي

Karate gi

هسته . مركز

كان

Kan

شماره 9

كيو

Kyu

هستي . عميق

كو

Ku

شقيقه . گيجگاه

كومه كامي

Komekami

پيروزي . برنده

كاچي

Kachi

رئيس مر كز يا سازمان

كانچو

Kancho

موي سر كاغذ

كامي

Kami

حفاظ -گارد

كاماته

Kamae

گارد دستها كنار سر و بدن

كامائيته

Kamaeite

اتحاد . همبستگي . انجمن

كاي

Kai

فرم

كاتا

Kata

تنفس

كوكيو

Kokyu

مج دست

كوكن

Koken

نوك انگشتان در حالت جمع (سرجوجه)

كي كو

Keiko

گردن

كوبي

Kubi

بالا رونده

كه اگه

Keage

اتحاد انرژي

كي آئي

Kiai

ايستادن بشكل اسب سواري

كيبا داچي

Kiba dachi

نفوذ (نهايت تمركز عضلاني سرعت و قدرت)

كيمه

kime

اتمام كامل

كيمه نت

Kime net

بيضه

كين تاما

Kintama

لگد به بيضه

كين گري

Kingeri

قلاب

كاكه

Kake

كفل (انتهاي كمر )

كوشي

Koshi

پايه . اصلي

كي هون

Kihon

كمربند

كوشي اوبي

Koshi obi

نهائي

كيوكو

Kyoku

حقيقت نهائي

كيوكوشين

Kyoku shin

ايستادن 30- 70 متمايل به پشت

كوكوتسو داچي

Kokutsu dachi

ايستادن مبارزه اي (آزاد)

كوميته داچي

Kumite dachi

شكستن

كانست

Kanset

ضربه پا شكننده

كانستسوگري

Kansetsu geri

يورش . حمله

كوگكي

Kogeki

موفقيت در تامشي واري مسابقات

كانسوئي

Kansui

عدم حضور در مسابقه

كي كن

Kiken

قسمت تحتاني بدن

كاهان شين

Kahanshin

مشت زدن

كوبوشي

Kobushi

 

 

 

 

P

 

ذهني آرام و صلح آميز

پنيان

Pinan

 

R

 

احترام

ري

Rei

عدد شش

روكو

Roko

 

S

 

عدد سه

سان

San

سه مرحله . نبرد سه گانه

سانچين

Sanchin

انتهاي مفصل انگشت در حالت گره شده

سيكن

Seiken

ساق پا

سون

Sune

پشت

سِنا كا

Senaka

استخوان ترقوه

ساكوتسو

Sakotsu

نشستن دو زانو

سيزا

Siza

از خارج

سوتو

Soto

معلم . استاد

سن سي

Sen sei

ارشد

سنپاي

Senpai

سه تائي

سامبون

Sambon (sanbon)

مبارزه سه قدمي

سامبون كوميته

Sambon kumite

طرفين

سايو

Sayu

اسم كاتا مفهوم اعداد بودائي

سي پا ي

Seipai

اسم كاتا غلبه بر اشرار

سين چين

Seinchin

اسم كاتا 54 مرحله

سوشي هو

Sushiho

اسم كاتا به مفهوم شكست دادن

سايفا

Saifa

حقيقت

شين

Shin

روبرو

شومن

Shomen

تيغه خارجي دست

شوتو

Shuto

مسابقه

شياي

Shiai

معكوس . از زير

شيتا

Shita

چوب بامبو در تمرينات كندو

شيناي

Shinai

آئين مذهبي ژاپني

شينتو

Shinto

عدد هفت 7

شي چي

Shichi

سرداور

شيمپان

Shimpan

پاشنه دست

شوتي

Shotei

سمبل حقيقت (عبادتگاه)

شين دن

Shinden

استاد عظيم

شينان

Shinan

رنگ سفيد

شيرو

Shiro

فرمهاي منتخب (شي تي)

شيتي كاتا

Shitei kata

استاد مسلم، دكتر

شي هان

Shihan

فرمان اخراج فرد خاطي

شيكاكو

Shiikkaku

داور (لقب داور مسابقه)

شوشين

Shushin

اتمام مسابقه

شياي شوريو

Shiai shuryo

نگاه به روبرو

شومن مويته

Shomen muite

ايستادن به شكل كُشتي سومو

شيكو داچي

Shiko dachi

 

T

 

دست

ته

Te

بدن

تاي

Tai

طبل

تايكو

Taiko

تيغه داخل پا

تايسوكو

Taisoku

منطقه اي در زير ناف (مركز نيروي كي)

تاندن

Tanden

تشك اسفنجي

تاتمي

Tatemi

پرش

توبي

Tobi

فاصله بين شصت وانگشت سبابه (دهان ببر)

توهو

Toho

سلاح چوبي با يك دستگيره اضافي

تونفا

Tonfo

ضربه مشت مستقيم

تسوكي

Tsuki

اسم كاتا دستهاي روان

تنشو

Tensho

ايستادن به شكل مرغ ماهيخوار

تسوروآَشي داچي

Tsuruashi dachi

گرفتن (لباس . پا . دست)

تسوكامي

Tesukami

حمله . مهاجم

توري

Tori

حمله امتيازي نداشت (ناموفق)

توري ما سن

Tori masen

مچ دست

ته كوبي

Tekubi

لبه خارجي مشت گره شده

تتسوئي

Tetsuei

 

U

 

داخل

اوچي

Uchi

پشت مفصل سيكن

اوراكن

Uraken

پشت

اوشيرو

Ushiro

لگد به پشت

اوشيروگري

Ushirogeri

دفاع

اوكه

Uke

 

Y

 

فرمان قطع كردن حركت

يامه

Yame

كنار. پهلو

يوكو

Yoko

عدد4

يون

Yon

آماده

يوي

Yoi

انگشت

يوبي

Yubi

آهسته

يوكوري

Yukkuri

مقام نخست

يوشو

Yusho

مبارزات قراردادي

ياكوسوكوكوميته

Yakusoku kumite

 

Z

 

تمركز

ذن

Zen

ادامه دادن

زوكو

Zoko

ايستادن 30 70 متمايل به جلو

ذنكوتسوداچي

Zenkustsu dachi

هوشياري

ذان شين

Zanshin

حالت نشستن در ذن (چهار زانو)

ذاذن

Zazen

ضربه با سر

زوتسوكي

Zutsuki

اعضای آنلاین

ما 39 مهمان و یک عضو آنلاین داریم

Default Blue Green